Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2020

0665 19b0 500
Reposted fromtrup trup viabarszczowa barszczowa
5653 fb7a 500

February 03 2020

8639 4fdf
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveronica-o veronica-o
4271 2640
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronica-o veronica-o
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
7933 29c8
Reposted fromcogitavi cogitavi viaveronica-o veronica-o
6058 7920 500
Reposted fromartlover artlover viaveronica-o veronica-o
Reposted fromshakeme shakeme viaveronica-o veronica-o
1046 4c94 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaveronica-o veronica-o
8716 b85d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahavingdreams havingdreams
7799 1e5f 500
Kraków
8324 0fb4
Reposted frommiischa miischa viainsanedreamer insanedreamer
7684 c3e9
9425 d61d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...