Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viazorza zorza
7897 70eb 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazorza zorza
3904 a36a
Reposted fromczajnikq czajnikq viazorza zorza
0298 cf19
Reposted fromthirdapril thirdapril viasadporn sadporn
5671 715d
The Soft Skin (1964)
Litr wina i pół wódki i sześć szlugów byś palił i snuł smutki.  Litr wódki i pół wina.  Koniec lipca za chwilę znów zima - jak partyzant w tym smutnym jak pizda mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.
— Taco Hemingway - Następna stacja
Reposted fromdeviate deviate viadamagecase damagecase
Reposted fromhighlmittel highlmittel viadamagecase damagecase
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viakentoquer kentoquer
3171 8dd5
Reposted frompetite-blanche petite-blanche viakentoquer kentoquer
0270 b4a3
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viabarock barock
9632 437a
Reposted fromintrigante intrigante viakentoquer kentoquer
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viabarock barock

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa

a-masterpiece-of-understatement:

When people constantly tell me “old movies are boring.”

image

"Old movies aren’t funny because they don’t swear."

image

"There aren’t any cute guys."

image

"Are you trying to be a hipster or something?"

image

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viamaardhund maardhund
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viakatieeee katieeee

July 05 2015

9864 f4b2
Reposted fromsadystka sadystka viainsanedreamer insanedreamer

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viababcia babcia
0907 93d6 500

artruby:

Laura Powell. 

Reposted fromtoukofukawa toukofukawa viaburdel burdel
Reposted frompanimruk panimruk viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl