Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

BloodyHeart
Nie zawsze nasze decyzje są trafne. Czasem podejmujemy je w gniewie czy rozpaczy i wtedy są zupełnie błędne.
— Katarzyna Michalak – Promyk słońca
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
BloodyHeart
8335 f9a4 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viahavingdreams havingdreams
BloodyHeart
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viahavingdreams havingdreams
BloodyHeart
BloodyHeart
6257 6f5f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakateistrue kateistrue
BloodyHeart
BloodyHeart
BloodyHeart
Co warte jest życie, gdy nie znasz miłości,
Co warte jest życie, gdy szczęścia w nim brak,
Co warte są chwile które mijają,
Gdy każdy dzień jest taki sam.
— The Analogs; Co warte jest życie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakateistrue kateistrue
BloodyHeart
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viakateistrue kateistrue
BloodyHeart
BloodyHeart
3562 ef00
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
BloodyHeart
6756 1ee4
Reposted fromseaweed seaweed viapsychoviolet psychoviolet
8319 45a3 500
BloodyHeart
2697 a23a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
BloodyHeart
7411 d23e 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
BloodyHeart
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
BloodyHeart
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viarealytruth realytruth
BloodyHeart
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaGunToRun GunToRun
3030 c878 500

M. Hłasko

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl